زمونږ سره اړیکه

د TFPI سره اړیکه ټینګه کړۍ او دامن اوثبات په راوستو

کښی خپله تجربه زمونږسره شریکه کړۍ.

بریښنالیک:

mailto@talkforpeace.org

One Response to زمونږ سره اړیکه

  1. Ezekiel says:

    I couldn’t refrain from commenting. Perfectly written!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>